EKO-INWEST S.A.

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu, km 330,4-333,4

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie budowli hydrotechnicznych:

  • próg podwodny,
  • 35 szt. ostróg brzegowych,
  • robót refulacyjnych polegających na zasileniu brzegu piaskiem.