EKO-INWEST S.A.

Odbudowa falochronów i umocnień brzegowych w Kołobrzegu

Była to najważniejsza i największa inwestycja hydrotechniczna realizowana przez Urząd Morski w Szczecinie w latach 2001-2004 wg procedur FIDIC i Banku Światowego.