EKO-INWEST S.A.

Infrastruktura dostępu do rejonu Nabrzeża Przemysłowego w Porcie w Gdańsku

W ramach projektu współfinansowanego przez Sektorowy Program Operacyjny - Transport przebudowano nabrzeże, zbudowano nowy wiadukt o nośności 50 ton i zmodernizowano ulicę Ku Ujściu. W rezultacie zapewniony został bezpośredni dostęp drogowy dla samochodowego ruchu ciężkiego do rejonu nabrzeża przy jednoczesnym jego wyeliminowaniu z dzielnic mieszkalnych. Ponadto stworzone zostały warunki do zagospodarowania ok. 120 ha terenów rozwojowych portu. W dłuższym okresie czasu realizacja projektu umożliwi rozwój baz przeładunkowych, działalności logistyczno-dystrybucyjnej bądź przemysłowej.