EKO-INWEST S.A.

Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy

Inwestycja obejmowała następujące elementy:

  • przebudowę nabrzeża nr 1 i 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
  • budowę nabrzeża nr 10 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu,
  • remont nabrzeży nr 3, 5, 6, 7, 8, 9,
  • roboty czerpalne - prace pogłębieniowe,
  • dostawę i montaż pomostów pływających z wyposażeniem,
  • dostawę i montaż urządzeń do odbioru nieczystości z jednostek pływających,
  • dostawę i montaż urządzeń wyposażenia portu,
  • rozbudowę monitoringu.