EKO-INWEST S.A.

Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Rowy, Ustka

Zamawiający: 
Urząd Morski w Słupsku