EKO-INWEST S.A.

Uzdrowiskowe Centrum Rehabilitacji w Kamieniu Pomorskim, ETAP IA: Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego

Zamawiający: 
Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.