EKO-INWEST S.A.

Budowa silosu na cukier o pojemności 50 000 ton dla Cukrowni Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim

Całość inwestycji obejmowała budowę: żelbetowego cylindrycznego silosa o średnicy wewnętrznej 45 m, wieżę operacyjną z klatką schodową i windą osobową wysokości 54.7 m, estakady górnej łączącej wieżę operacyjną ze zwornikiem kopuły silosu, estakady dolnej łączącej wieżę operacyjną z budynkiem suszarni oraz budynek techniczny.

Ponadto na instalacje wewnętrzne składają się: technologiczna do transportu cukru, odpylania, przygotowania powietrza do przewietrzania cukru składowanego w silosie, ogrzewania i wentylacji, elektryczna siły i światła.