EKO-INWEST S.A.

Przebudowa dachu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu, przy ul. Niedziałkowskiego 2

Zamawiający: 
Gmina Miasto Świnoujście