EKO-INWEST S.A.

Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej

Zamawiający: 
Gmina-Miasto Świnoujście