EKO-INWEST S.A.

Budowa siedziby Inspektoratu Miejskiego ZUS w Szczecinie przy ul. A. Citroena

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę budynku 5 kondygnacyjnego, w tym 1 kondygnacji podziemnej, o kubaturze 35.533 m3, z kompletnym zagospodarowaniem terenu.
Budynek wyposażony został w wewnętrzne instalacje: sanitarne, elektryczne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej, telefonicznej z centralą i okablowania strukturalnego.