EKO-INWEST S.A.

Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowiskowej

Zamawiający: 
Gmina-Miasto Świnoujście