EKO-INWEST S.A.

Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 8 w Świnoujściu dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu

Przedmiot zamówienia dla Inżyniera obejmował zorganizowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektem, w tym nadzór inwestorski robót budowlanych (branża budowlana, sanitarna, elektryczna i konserwatorska) oraz weryfikację projektów wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.