EKO-INWEST S.A.

Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47

Zamawiający: 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie