EKO-INWEST S.A.

Budowa schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu

Zadanie polegało na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków, budowie budynku gospodarczego z wiatą garażową i budowie infrastruktury technicznej.