EKO-INWEST S.A.

Przebudowa budynku obory w dawnym zespole rzeźni miejskiej na Łasztowni

Zamawiający: 
CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.