EKO-INWEST S.A.

Budowa magazynu zbożowego w Nowogardzie

Magazyn zbożowy przeznaczony jest do przyjęcia, kondycjonowania, magazynowania i wydawania ziarna zbóż i rzepaku. Po oczyszczeniu, materiał może być podany bezpośrednio do zbiorników magazynowych lub do suszarki. W celu zapewnienia ciągłości pracy suszarki, przyjęte zboże transportowane jest do zbiorników buforowych. Po osuszeniu ziarno jest kierowane do jednego z 10 silosów. Łączna pojemność magazynów wynosi 77 000 m3, co umożliwia przechowanie 50 000 ton rzepaku. Konfiguracja dróg technologicznych pozwala również na usługowe czyszczenie i suszenie ziaren zbóż i rzepaku.