EKO-INWEST S.A.

Budowa nowej siedziby Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy wraz z niezbędną infrastrukturą

Zamawiający: 
Urząd Dozoru Technicznego

Zadanie inwestycyjne obejmowało nadzór nad wykonaniem robót w zakresie budowy budynku biurowego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi, drogą wewnętrzną, parkinagami, przebudową zjazdu ulicy Kamiennej, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę deszczową, linią energetyczną wraz ze stacją TRAFO, przyłącznami: wodociądowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.