EKO-INWEST S.A.

Przebudowa stadionu miejskiego w Świnoujściu

Przebudowa płyty piłkarskiego stadionu miejskiego w Świnoujściu, polegała na rozbiórce nawierzchni istniejącej z trawy naturalnej, wykonaniu nawierzchni z trawy naturalnej sportowej kładzionej z rolki, budowie części budynku wiaty obejmującej pomieszczenie hydroforu, budowie zestawu hydroforu, budowie przyłącza wodociągowego, budowie instalacji odwodnienia i nawadniania płyty boiska, budowie instalacji elektrycznej zewnętrznej, budowie instalacji elektrycznej wewnętrznej w pomieszczeniu hydroforu.