EKO-INWEST S.A.

Inwestycje w trakcie realizacji

W chwili obecnej P.U.I. EKO-INWEST S.A. prowadzi nadzór inwestorski jako: Firma, Lider Konsorcjum, Partner Konsorcjum lub Podwykonawca dla następujących inwestycji:

Kategoria Zamawiającysortuj malejąco Nazwa
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10Inżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino - początek obwodnicy Koszalina i SianowaInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Rozbudowa drogi S3/S6 odc. w. Kijewo/ z węzłem/ - w. Rzęśnica/ bez węzła/ -Rozbudowa węzła KijewoInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw.Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo-Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) - węzeł Rzęśnica (z węzłem)Inżynier Konsultant
Obiekty kubaturowe i inne Gmina Kołbaskowo Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, gmina KołbaskowoNadzór Inwestorski
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Miasto Świnoujście Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych w roku 2016Nadzór Inwestorski
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Miasto Świnoujście, ZWiK Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o. Przebudowa ul. Markiewicza w ŚwinoujściuInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Miasto Szczecin Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III- Przebudowa ul. Arkońskiej ( od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego)"Inżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Gmina-Miasto Świnoujście Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. UzdrowiskowejNadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Gmina-Miasto Świnoujście Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznejNadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Instytut Pamięci Narodowej Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 14Inwestor Zastępczy
Obiekty kubaturowe i inne Instytut Pamięci Narodowej Zmiana przeznaczenia pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe, budowa zewnętrznej rampy technicznej z wejściem do piwnic oraz wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych, magazynów i archiwów w budynku IPN przy ul. Janickiego Nadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Budowa silosu do magazynowania cukru luzem o pojemności 60.000 ton wraz z niezbędnymi instalacjami oraz budynku technicznego, dróg i placów manewrowychNadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenuInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Miasto Gorzów Wielkopolski Przebudowa ulicy KostrzyńskiejInżynier Kontraktu
Infrastruktura torowa Miasto Gorzów Wielkopolski System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - przebudowa drogi wraz przebudową torowiska ul.Warszawska i Sikorskiego.Inżynier Kontrakt
Infrastruktura drogowo-mostowa Miasto Gorzów Wielkopolski Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta.Inżynier Kontraktu
Infrastruktura torowa Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej GórzeInżynier Kontrakt
Infrastruktura ciepłownicza Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 (dawniej ul. Gwarków 9) w WarszawieInżynier Kontraktu
Infrastruktura hydrotechniczna OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Terminal przeładunkowo-składowy w porcie północnym w GdańskuInżynier Kontrakt
Infrastruktura ciepłownicza PGE Górnicywo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budowa magistrali ciepłowniczej w Gryfinie na ulicy Łużyckiej wraz z odrzutami do sieci lokalnychNadzór Inwestorski
Infrastruktura torowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I: Szczecin GłównyInżynier Projektu
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji MyślibórzInżynier Kontraktu
Infrastruktura hydrotechniczna Skarb Państwa - Urząd Morski w Szczecinie Realizacja robót budowlanych obejmujących usunięcie zniszczonych ostróg, budowę nowych ostróg oraz wykonanie opaski brzegowej w ramach zabezpieczenia brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem oraz Rewalem, a Trzęsaczem Inżynier Kontraktu
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w ToruniuInżynier Kontraktu
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłoczonego i wodociągu do OM CzerniewiceInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską"Nadzór Inwestorski
Infrastruktura drogowo-mostowa Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etapNadzór Inwestorski
Infrastruktura hydrotechniczna Urząd Morski w Gdyni Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w GdańskuInżynier Kontrakt
Obiekty kubaturowe i inne Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kazimierza Twardowskiego w SzczecinieInżynier Kontrakt
Obiekty kubaturowe i inne Województwo Zachodniopomorskie Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w SzczecinieInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Zakład Ubezpieczeń Społecznych Modernizacja budynku ZUS w PyrzycachInwestor Zastępczy