EKO-INWEST S.A.

Inwestycje w trakcie realizacji

W chwili obecnej P.U.I. EKO-INWEST S.A. prowadzi nadzór inwestorski jako: Firma, Lider Konsorcjum, Partner Konsorcjum lub Podwykonawca dla następujących inwestycji:

Kategoria Zamawiający Nazwasortuj malejąco
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw.Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo-Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) - węzeł Rzęśnica (z węzłem)Inżynier Konsultant
Infrastruktura ciepłownicza PGE Górnicywo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budowa magistrali ciepłowniczej w Gryfinie na ulicy Łużyckiej wraz z odrzutami do sieci lokalnychNadzór Inwestorski
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10Inżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Gmina-Miasto Świnoujście Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. UzdrowiskowejNadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Budowa silosu do magazynowania cukru luzem o pojemności 60.000 ton wraz z niezbędnymi instalacjami oraz budynku technicznego, dróg i placów manewrowychNadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kazimierza Twardowskiego w SzczecinieInżynier Kontrakt
Obiekty kubaturowe i inne Województwo Zachodniopomorskie Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w SzczecinieInżynier Kontraktu
Infrastruktura torowa Gmina Miasto Szczecin Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego TramwajuInspektor Nadzoru
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłoczonego i wodociągu do OM CzerniewiceInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Zakład Ubezpieczeń Społecznych Modernizacja budynku ZUS w PyrzycachInwestor Zastępczy
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w ToruniuInżynier Kontraktu
Infrastruktura ciepłownicza Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 (dawniej ul. Gwarków 9) w WarszawieInżynier Kontraktu
Infrastruktura hydrotechniczna Urząd Morski w Gdyni Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w GdańskuInżynier Kontrakt
Infrastruktura drogowo-mostowa Miasto Gorzów Wielkopolski Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta.Inżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Miasto Świnoujście Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych drogowych realizowanych w roku 2016Nadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Gmina-Miasto Świnoujście Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznejNadzór Inwestorski
Infrastruktura torowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I: Szczecin GłównyInżynier Projektu
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino - początek obwodnicy Koszalina i SianowaInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenuInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Miasto Świnoujście, ZWiK Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o. Przebudowa ul. Markiewicza w ŚwinoujściuInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską"Nadzór Inwestorski
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Miasto Szczecin Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III- Przebudowa ul. Arkońskiej ( od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego)"Inżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Miasto Gorzów Wielkopolski Przebudowa ulicy KostrzyńskiejInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etapNadzór Inwestorski
Obiekty kubaturowe i inne Instytut Pamięci Narodowej Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 14Inwestor Zastępczy
Infrastruktura hydrotechniczna Skarb Państwa - Urząd Morski w Szczecinie Realizacja robót budowlanych obejmujących usunięcie zniszczonych ostróg, budowę nowych ostróg oraz wykonanie opaski brzegowej w ramach zabezpieczenia brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem oraz Rewalem, a Trzęsaczem Inżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Gmina Kołbaskowo Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, gmina KołbaskowoNadzór Inwestorski
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Rozbudowa drogi S3/S6 odc. w. Kijewo/ z węzłem/ - w. Rzęśnica/ bez węzła/ -Rozbudowa węzła KijewoInżynier Kontraktu
Infrastruktura torowa Miasto Gorzów Wielkopolski System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - przebudowa drogi wraz przebudową torowiska ul.Warszawska i Sikorskiego.Inżynier Kontrakt
Infrastruktura hydrotechniczna OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Terminal przeładunkowo-składowy w porcie północnym w GdańskuInżynier Kontrakt
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji MyślibórzInżynier Kontraktu
Infrastruktura torowa Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej GórzeInżynier Kontrakt
Obiekty kubaturowe i inne Instytut Pamięci Narodowej Zmiana przeznaczenia pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe, budowa zewnętrznej rampy technicznej z wejściem do piwnic oraz wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych, magazynów i archiwów w budynku IPN przy ul. Janickiego Nadzór Inwestorski