EKO-INWEST S.A.

Inwestycje w trakcie realizacji

W chwili obecnej P.U.I. EKO-INWEST S.A. prowadzi nadzór inwestorski jako: Firma, Lider Konsorcjum, Partner Konsorcjum lub Podwykonawca dla następujących inwestycji:

Kategoria Zamawiający Nazwasortuj malejąco
Obiekty kubaturowe i inne Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie Budowa budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w SzczecinieInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw.Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo-Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) - węzeł Rzęśnica (z węzłem)Inżynier Konsultant
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek. 2 Dargobądz (z węzłem) - TroszynInżynier Konsultant
Obiekty kubaturowe i inne Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Budowa gazociągu DN700 Goleniów-Płotynadzór inwestorski i przyrodniczy
Infrastruktura torowa Gmina Miasto Świnoujście Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w ŚwinoujściuInżynier Projektu
Obiekty kubaturowe i inne Fabryka Wody Sp. z o.o. Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody - Nowa Gontynka w Szczecinieniezależny doradca techniczny
Obiekty kubaturowe i inne Gmina Miasto Świnoujście Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w ŚwinoujściuInżynier Projektu
Energetyka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BATInżynier Kontraktu
Infrastruktura ciepłownicza MPEC Włocławek Spółka z o.o. Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED. Zadanie 2 Etap I pn. Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR10 (K1 i K2)Inspektor Nadzoru
Obiekty kubaturowe i inne Województwo Zachodniopomorskie Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w SzczecinieInżynier Kontraktu
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłoczonego i wodociągu do OM CzerniewiceInżynier Kontraktu
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w ToruniuInżynier Kontraktu
Infrastruktura hydrotechniczna Morska Stocznia Remontowa "GRYFIA" SPÓŁKA AKCYJNA Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w SzczecinieInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Gmina Miasto Świnoujście Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybakówInżynier Kontraktu
Infrastruktura hydrotechniczna Urząd Morski w Gdyni Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w GdańskuInżynier Kontrakt
Infrastruktura drogowo-mostowa Miasto Gorzów Wielkopolski Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta.Inżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Skarb Państwa - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, TrzebieżInżynier
Infrastruktura torowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I: Szczecin GłównyInżynier Projektu
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino - początek obwodnicy Koszalina i SianowaInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Gmina Miasto Świnoujście Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu Inżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Miasto Gorzów Wielkopolski Przebudowa ulicy KostrzyńskiejInżynier Kontraktu
Infrastruktura drogowo-mostowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Rozbudowa drogi S3/S6 odc. w. Kijewo/ z węzłem/ - w. Rzęśnica/ bez węzła/ -Rozbudowa węzła KijewoInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Teatr Polski w Szczecinie Rozbudowa Teatru Polskiego w SzczecinieInżynier Kontraktu
Obiekty kubaturowe i inne Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Rozbudowa Tłoczni Gazu GoleniówWykonawca Nadzoru
Infrastruktura torowa Miasto Gorzów Wielkopolski System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - przebudowa drogi wraz przebudową torowiska ul.Warszawska i Sikorskiego.Inżynier Kontrakt
Infrastruktura hydrotechniczna OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Terminal przeładunkowo-składowy w porcie północnym w GdańskuInżynier Kontrakt
Infrastruktura torowa Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej GórzeInżynier Kontrakt